Chez Guehu

咖啡店 | Paris

Chez Guehu


新鲜,美丽,美味,真正的当地餐桌是Chez Guehu!

简单但不寻常的美食,您最喜欢的新食堂在等着您!

发现我们的菜单

一般信息


菜肴

传统的法语

经营类型

咖啡店, 酒馆

服务

生日活动, 可以容纳团体, 私人租用, 无线上网

支付方式

餐厅门票, 欧洲卡/万事达卡, 现金, 签证, 美国运通, 借记卡

营业时间


-

12:00 - 14:00

-

12:00 - 14:00 * 18:00 - 22:00

星期五

12:00 - 14:00 * 18:00 - 22:30

星期六

18:00 - 22:30 *

星期日

关闭

* 仅预订

地图和联系方式


8 Rue Rougemont 75009 Paris 01 55 32 02 39